Saltstraumen, the world's strongest tidal current.


Saltstraumen er verdens sterkeste tidevannsstrøm og ligger mellom Knaplundsøya og Straumøya i Bodø i Nordland. Den forbinder Saltfjorden med Skjerstadfjorden. Strømmen blir til når tidevannet fyller denne. Strømmen er tre kilometer lang og på det smaleste bare 150 meter bred. Hastigheten på strømmen er omtrent 22 knop (40 km/t). Fartøyer kan passere Saltstraumen i omtrent to timer etter hver flo og fjære. Under nippflo passerer større vannmasser gjennom Saltstraumen enn gjennom Norges største elver i flomtida. I løpet av omtrent seks timer presses 372 millioner kubikkmeter sjøvann gjennom en 150 meter bred og 31 meter dyp passasje. Høydeforskjellen på havflaten mellom innersiden og yttersiden av det trange sundet kan være så mye som tre fot (én meter). I et forsøk på å jevne ut de to sidene, øker vannet sin hastighet og minner mest om et elvestryk, som renner begge veier. Saltstraumen skal etter sigende være en av verdens flotteste dykkerdestinasjoner (kåret av National Geographic), og den har et yrende fiske (rikt fiske etter sei) og planteliv. (kilde Wikipedia)
Kommentarer