Gamle Salten

Et havnebilde av Bodø. Gamle Ms Salten ligger på sin faste plass nedefor Torvet.

056

Kommentarer