Den grønne sjarken

Sjarkfiskerens fargevalg på båten stemmer godt overens med grønn stake mot grønn styrbords side.

IMG_0317

Bilde er fanget fra Nyholmen idet sjarken forlater Bodø og setter kurs mot Nyholmsundet.

Kommentarer