Spekkhoggeren møter måse.

Måsen ble nok skremt og nesten blåst over ende.

Kommentarer